Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn gobeithio bod ein holl gwsmeriaid a’u teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn iach ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y ganolfan eto yn fuan. Mae’r Ganolfan Channel View yn dal ar gau yn unol â chyfarwyddiadau’r Llywodraeth, ond rydym yn gweithio’n galed i ddod o hyd i atebion i sicrhau lle diogel a phleserus i’n cwsmeriaid pan fyddwn yn ailagor.

Hoffem sicrhau ein haelodau y bydd y broses rewi am ddim ar eu haelodaeth yn parhau ac ni chymerir unrhyw ddebydau uniongyrchol. Byddwn yn cysylltu ag aelodau pan fyddwn yn barod i ailagor y ganolfan a rhoi’r dewis i’n haelodau byw ailddechrau eu haelodaeth, parhau i rewi am ddim, neu ganslo.

Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid a staff am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth barhaus. Edrychwn ymlaen at ailagor pan fyddwn yn gallu gwneud hynny. Os oes angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser, e-bostiwch cf11ffitrwydd@caerdydd.gov.uk

CROESO CF11 FFITRWYDD

Dewch i gael blas ar CF11 Fitness, yr ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu a’i hehangu yn Nhrem y Môr!

Gyda’r holl gyfarpar TechnoGym cyfoes diweddaraf, bydd yr 85 o safleoedd ymarfer corff yn cynnig popeth y bydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

Mynnwch gip ar ein cyfleusterau

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR

AMDANOM NI

AMDANOM NI

DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU

CYFLEUSTERAU

CYFLEUSTERAU

AMSERLENNI

AMSERLENNI

AELODAETH

AELODAETH

DIM OND £11 AM Y MIS CYNTAF O AELODAETH

CYSYLLTWCH Â NI AG UNRHYW YMHOLIADAU

CF11 Fitness - Omnia

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd