DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU

Cyfnod Cloi Lefel 4

Mae Canolfan Trem y Môr wedi cau dros dro yn unol â chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru.

Hoffem sicrhau ein haelodau bod eu haelodaeth wedi cael ei rhewi am ddim drwy gydol y cyfnod cloi.

Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid a staff am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth barhaus. Edrychwn ymlaen at ailagor yn 2021. Os oes angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser, e-bostiwch cf11ffitrwydd@caerdydd.gov.uk

Tîm CF11

CROESO CF11 FFITRWYDD

Dewch i gael blas ar CF11 Fitness, yr ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu a’i hehangu yn Nhrem y Môr!

Gyda’r holl gyfarpar TechnoGym cyfoes diweddaraf, bydd yr 85 o safleoedd ymarfer corff yn cynnig popeth y bydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

Mynnwch gip ar ein cyfleusterau

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR

AMDANOM NI

AMDANOM NI

DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU

CYFLEUSTERAU

CYFLEUSTERAU

AMSERLENNI

AMSERLENNI

AELODAETH

AELODAETH

DIM OND £11 AM Y MIS CYNTAF O AELODAETH

CYSYLLTWCH Â NI AG UNRHYW YMHOLIADAU

CF11 Fitness - Omnia

    © CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd