DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU

Diweddariad COVID-19 

Byddwn yn parhau i weithredu system archebu ar gyfer ein slotiau mewn ac yn y gampfa. Nid oes angen archebu sesiynau ymlaen llaw, ond fe’ch cynghorir i wneud hynny ar gyfer yr oriau brig.

Mae diheintydd One Step ECO ar gael i chi ei ddefnyddio yn y gampfa os ydych yn dymuno gwneud hynny ac mae hylif diheintio dwylo yn parhau i fod ar gael ym mhob rhan o’r adeilad.

Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid a staff am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth barhaus.  Os oes angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser, e-bostiwch cf11ffitrwydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 378161.

Tîm CF11

CROESO CF11 FFITRWYDD

Dewch i gael blas ar CF11 Fitness, yr ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu a’i hehangu yn Nhrem y Môr!

Gyda’r holl gyfarpar TechnoGym cyfoes diweddaraf, bydd yr 85 o safleoedd ymarfer corff yn cynnig popeth y bydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

Mynnwch gip ar ein cyfleusterau

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR

AMDANOM NI

AMDANOM NI

DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU

CYFLEUSTERAU

CYFLEUSTERAU

AMSERLENNI

AMSERLENNI

AELODAETH

AELODAETH

DIM OND £11 AM Y MIS CYNTAF O AELODAETH

CYSYLLTWCH Â NI AG UNRHYW YMHOLIADAU

    © CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd