DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU DEWISWCH DDOSBARTH GWELD EIN CYFLEUSTERAU

Diweddariad COVID-19 

Rydym yn gweithredu system archebu ar gyfer ein dosbarthiadau a slotiau campfa. Mae mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith yn y dosbarthiadau ac yn y gampfa. RHAID cadw lle ymlaen llaw ym mhob sesiwn (dim mwy na 7 diwrnod ymlaen llaw) drwy ffonio 02920 378161. Nodwch y bydd manylion y cwsmer yn cael eu cofnodi yn unol â’r gofynion Tracio, Olrhain a Diogelu.

Wrth fynd i mewn i’r Ganolfan mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb, cyflwyno’ch hun yn y dderbynfa a defnyddio’r orsaf diheintio dwylo cyn mynd i mewn i’r adeilad. Dilynwch y system un ffordd ac arwyddion diogelwch wrth symud o amgylch yr adeilad. Gofynnwn, pan fyddwch yn mynychu dosbarthiadau a’r gampfa, eich bod yn trefnu sesiwn o flaen llaw ac yn mynychu’r sesiwn honno yn unig. Mae sesiynau yn y gampfa yn para am awr, sy’n cynnwys cyrraedd, diheintio dwylo, sychu offer a gadael yr adeilad. Ar ôl cyrraedd y dderbynfa ar gyfer sesiwn yn y gampfa, byddwch yn cael diheintydd ECO One Step i’w ddefnyddio drwy gydol eich ymweliad, a rhaid i chi ddychwelyd hwn i’r dderbynfa cyn i chi adael yr adeilad.

Hoffem sicrhau ein haelodau, os nad ydych yn teimlo’n barod i ddychwelyd ar yr adeg hon, ein bod yn hapus i barhau i rewi eich aelodaeth am ddim. Rhowch wybod i ni mewn e-bost. Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid a staff am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth barhaus. Os oes angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser, e-bostiwch cf11ffitrwydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 378161.

Tîm CF11

CROESO CF11 FFITRWYDD

Dewch i gael blas ar CF11 Fitness, yr ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu a’i hehangu yn Nhrem y Môr!

Gyda’r holl gyfarpar TechnoGym cyfoes diweddaraf, bydd yr 85 o safleoedd ymarfer corff yn cynnig popeth y bydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

Mynnwch gip ar ein cyfleusterau

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR

AMDANOM NI

AMDANOM NI

DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU

CYFLEUSTERAU

CYFLEUSTERAU

AMSERLENNI

AMSERLENNI

AELODAETH

AELODAETH

DIM OND £11 AM Y MIS CYNTAF O AELODAETH

CYSYLLTWCH Â NI AG UNRHYW YMHOLIADAU

    © CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd