Coronafeirws (COVID-19)

Oherwydd y Coronafeirws (COVID-19) mae Cyngor Caerdydd wedi gwneud y penderfyniad i gau nifer o adeiladau’r Cyngor, felly bydd Canolfan Trem y Môr yn cau ar unwaith.

Hoffem sicrhau ein haelodau y byddwn yn rhewi pob aelodaeth fyw am ddim ac yn credydu taliad debyd uniongyrchol y mis hwn i’r mis cyntaf ar ôl ailagor.  Ni allwn ddweud pryd fydd hyn ond byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.  I’r aelodau hynny sy’n talu ymlaen llaw byddwn yn rhoi credyd i chi am unrhyw fisoedd sy’n cael eu colli.

Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid a staff am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at ailagor cyn gynted ag y bo modd.

CROESO CF11 FFITRWYDD

Dewch i gael blas ar CF11 Fitness, yr ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu a’i hehangu yn Nhrem y Môr!

Gyda’r holl gyfarpar TechnoGym cyfoes diweddaraf, bydd yr 85 o safleoedd ymarfer corff yn cynnig popeth y bydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

Mynnwch gip ar ein cyfleusterau

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR

AMDANOM NI

AMDANOM NI

DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU

CYFLEUSTERAU

CYFLEUSTERAU

AMSERLENNI

AMSERLENNI

AELODAETH

AELODAETH

DIM OND £11 AM Y MIS CYNTAF O AELODAETH

CYSYLLTWCH Â NI AG UNRHYW YMHOLIADAU

CF11 Fitness - Omnia

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd