Cysylltu

  Loving this brilliant collaborative installation of #GrangetownWhale for the #whaleoutofwater part of #GrangetownZoo
  Thank you to everyone who collaborated to create it

  Amazing membership offer still running, £11 for the 1st month then £20 per month, all classes included, no contract, no Joining fee.

  Cynnig aelodaeth gwych dal ar gael, £11 am y mis cyntaf yna £20 y mis, pob dosbarth yn gymwysedig, dim contract na ffi ymuno.

  CF11 Ffitrwydd

  c/o Channel View Leisure Centre
  Jim Driscoll Way
  Grangetown
  Caerdydd
  CF11 7HB

  Ffôn: 029 2037 8161

  © CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd