Dosbarthiadau

  • All Classes
  • CF11 50+
  • CF11 Craidd
  • CF11 Egni
  • CF11 Pŵer

Pêl-droed cerdded

Amrywiad ar gêm bêl-droed yw pêl-droed cerdded sydd â’r nod o gadw pobl dros 50 oed i ymwneud â phêl-droed os nad ydynt, oherwydd diffyg symudedd neu reswm arall, yn gallu chwarae’r gêm draddodiadol. Mae llawer o’r cyfranogwyr wedi bod yn segur neu mae ganddynt broblemau iechyd neu anableddau tymor hir. Mae’r bobl sydd eisoes wedi cymryd rhan wedi sylwi ar welliant o ran symudedd a gweithgarwch.  Hyn i gyd ac wedyn paned o de am ddim a sgwrs fach.

Cardio HITT

Sesiwn hyfforddiant cyfnodau dwysedd uchel 45 munud yw Cardio HITT sy’n gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, yn cynyddu cyflymdra ac yn llosgi’r nifer mwyaf posib o galorïau. Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o ymarferion pwysau corff ac yn rhoi’r holl herio a dwysedd y mae eu hangen arnoch i gael canlyniadau cyflym

Troelli

Mae’r dosbarth beicio dan do hwn yn addas i bob lefel ffitrwydd. Chi sy’n rheoli dwysedd eich reid, sy’n eich galluogi i ymarfer ar gyflymdra sy’n addas i’ch corff chi. Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar gyflyru gwytnwch erobig a hyfforddiant cyfnodau erobig, gydag eiliadau byr dwysedd uchel sy’n mynd â chi y tu hwnt i’ch trothwy anerobig.

Cryfder a chydbwysedd

Mae’r dosbarthiadau ar gyfer pobl 50+ oed ac yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ymarferion corff i wella cryfder a chydbwysedd gan helpu, o ganlyniad, i atal cwympo. Mae’r rhaglen yn cynnwys ymarferion corff wrth eistedd a sefyll ar gyfer symudedd y cymalau a chryfder y coesau ac i wella cydbwysedd cyffredinol a gallu cerdded.

Pilates

Diben dosbarthiadau pilates yw cydbwyso cryfder a hyblygrwydd pob grŵp o gyhyrau, gyda phwyslais ar herio’r cyhyrau craidd gyda phob symudiad. ... Dull heriol ond diogel o ffyrfhau eich corff yw pilates a fydd yn eich galluogi i deimlo’n fwy ystwyth yn eich symudiadau pob dydd.

Boxmaster™

Ffurf newydd ar gyflyru dull bocsio yw Boxmaster™ sy’n addas i bob lefel ffitrwydd. Mae’r sesiwn ymarfer chwyslyd 30 munud hon yn defnyddio ein holl offer ffitrwydd swyddogaethol a Boxmaster. Diben y dosbarth hwn yw rhoi’r sesiwn ymarfer gardiofasgwlaidd y mae ei hangen arnoch a’ch gadael gyda chyhyrau sydd ar dân.

Coesau, Pen-ôl a Bol

Sesiwn ymarfer y corff cyfan yw’r dosbarth hwn sydd â’r nod o dynhau rhannau llac eich morddwydydd, eich pen-ôl a’ch stumog, sy’n wych i’r rhai sydd am golli pwysau neu hyd yn oed y rhai sydd ond am geisio gwella eu lefelau ffitrwydd.

Turn’d Up Fitness

Rhaglen wedi’i hysbrydoli gan gerddoriaeth R’n’B a Dancehall yw Turn’d Up Fitness. Mae’n defnyddio ymagwedd gyffrous a chysyniadau dyfeisgar trwy gymysgu dawnsio a ffitrwydd i greu sesiwn ymarfer unigryw, hwyliog ac egnïol. Mae’n fwy na dosbarth ffitrwydd erbyn hyn. Mae’n ymwneud â dysgu menywod bod corff â chig arno yn gwbl iawn a dysgu iddynt deimlo’n bwerus ac yn hyderus am eu cyrff.

Troelli a thynhau

Troelli a thynhau – nod ein dosbarth troelli a thynhau yw cyflwyno’r gorau o’r ddau fath o ymarfer corff i chi, gyda phwysau troelli a hyfforddiant craidd. Bydd hanner cyntaf y dosbarth yn reid wytnwch gyda’r pwyslais ar ddriliau, dringo a sbrintiau, wedyn yn newid i ymarferion oddi ar y beic i dynhau cyhyrau’r corff cyfan.

Omnia™

System hyfforddiant swyddogaethol yw Omnia™ sy’n gwella cryfder, gwytnwch, ystwythder, cydsymudiad a chyflymdra. Hyfforddiant personol ar gyfer grwpiau bach o 10 person yn unig ydyw, i roi’r un sylw unigol â hyfforddiant un-i-un ond hefyd y ddeinameg gymunedol sydd ynghlwm wrth hyfforddi mewn grŵp.

Pwysau tegell

Un o’r dulliau mwyaf effeithiol posibl o gynyddu cryfder a llosgi braster yw pwysau tegell. Pan gânt eu defnyddio’n gywir, gall hyfforddi gyda phwysau tegell drawsnewid eich bywyd mewn ffordd ddwys a swyddogaethol a fydd yn codi chwys arnoch ac yn gwneud i chi ofyn am ragor!

PowerMax

Os ydych am y cyfuniad gorau o hyfforddiant cryfder, cardiofasgwlaidd a chraidd, dyma’r peth i chi. Dewch i ddosbarth PowerMax a byddwch yn cwblhau sesiwn ymarfer gyfan mewn 45 munud. Bydd y cymysgedd heriol o hyfforddiant swyddogaethol ac ymarferion tiwb yn eich helpu i losgi calorïau a chodi’ch ffitrwydd i’r lefel nesaf. Mae gan PowerMax amrywiaeth eang o ddewisiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd sy’n sicrhau bod pawb yn gadael y sesiwn yn teimlo’n llwyddiannus.

  • All Classes
  • CF11 50+
  • CF11 Craidd
  • CF11 Egni
  • CF11 Pŵer

Cryfder a chydbwysedd

Mae’r dosbarthiadau ar gyfer pobl 50+ oed ac yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ymarferion corff i wella cryfder a chydbwysedd gan helpu, o ganlyniad, i atal cwympo. Mae’r rhaglen yn cynnwys ymarferion corff wrth eistedd a sefyll ar gyfer symudedd y cymalau a chryfder y coesau ac i wella cydbwysedd cyffredinol a gallu cerdded.

Cardio HITT

Sesiwn hyfforddiant cyfnodau dwysedd uchel 45 munud yw Cardio HITT sy’n gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, yn cynyddu cyflymdra ac yn llosgi’r nifer mwyaf posib o galorïau. Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o ymarferion pwysau corff ac yn rhoi’r holl herio a dwysedd y mae eu hangen arnoch i gael canlyniadau cyflym

PowerMax

Os ydych am y cyfuniad gorau o hyfforddiant cryfder, cardiofasgwlaidd a chraidd, dyma’r peth i chi. Dewch i ddosbarth PowerMax a byddwch yn cwblhau sesiwn ymarfer gyfan mewn 45 munud. Bydd y cymysgedd heriol o hyfforddiant swyddogaethol ac ymarferion tiwb yn eich helpu i losgi calorïau a chodi’ch ffitrwydd i’r lefel nesaf. Mae gan PowerMax amrywiaeth eang o ddewisiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd sy’n sicrhau bod pawb yn gadael y sesiwn yn teimlo’n llwyddiannus.

Pêl-droed cerdded

Amrywiad ar gêm bêl-droed yw pêl-droed cerdded sydd â’r nod o gadw pobl dros 50 oed i ymwneud â phêl-droed os nad ydynt, oherwydd diffyg symudedd neu reswm arall, yn gallu chwarae’r gêm draddodiadol. Mae llawer o’r cyfranogwyr wedi bod yn segur neu mae ganddynt broblemau iechyd neu anableddau tymor hir. Mae’r bobl sydd eisoes wedi cymryd rhan wedi sylwi ar welliant o ran symudedd a gweithgarwch.  Hyn i gyd ac wedyn paned o de am ddim a sgwrs fach.

Pwysau tegell

Un o’r dulliau mwyaf effeithiol posibl o gynyddu cryfder a llosgi braster yw pwysau tegell. Pan gânt eu defnyddio’n gywir, gall hyfforddi gyda phwysau tegell drawsnewid eich bywyd mewn ffordd ddwys a swyddogaethol a fydd yn codi chwys arnoch ac yn gwneud i chi ofyn am ragor!

Boxmaster™

Ffurf newydd ar gyflyru dull bocsio yw Boxmaster™ sy’n addas i bob lefel ffitrwydd. Mae’r sesiwn ymarfer chwyslyd 30 munud hon yn defnyddio ein holl offer ffitrwydd swyddogaethol a Boxmaster. Diben y dosbarth hwn yw rhoi’r sesiwn ymarfer gardiofasgwlaidd y mae ei hangen arnoch a’ch gadael gyda chyhyrau sydd ar dân.

Troelli a thynhau

Troelli a thynhau – nod ein dosbarth troelli a thynhau yw cyflwyno’r gorau o’r ddau fath o ymarfer corff i chi, gyda phwysau troelli a hyfforddiant craidd. Bydd hanner cyntaf y dosbarth yn reid wytnwch gyda’r pwyslais ar ddriliau, dringo a sbrintiau, wedyn yn newid i ymarferion oddi ar y beic i dynhau cyhyrau’r corff cyfan.

Pilates

Diben dosbarthiadau pilates yw cydbwyso cryfder a hyblygrwydd pob grŵp o gyhyrau, gyda phwyslais ar herio’r cyhyrau craidd gyda phob symudiad. ... Dull heriol ond diogel o ffyrfhau eich corff yw pilates a fydd yn eich galluogi i deimlo’n fwy ystwyth yn eich symudiadau pob dydd.

Omnia™

System hyfforddiant swyddogaethol yw Omnia™ sy’n gwella cryfder, gwytnwch, ystwythder, cydsymudiad a chyflymdra. Hyfforddiant personol ar gyfer grwpiau bach o 10 person yn unig ydyw, i roi’r un sylw unigol â hyfforddiant un-i-un ond hefyd y ddeinameg gymunedol sydd ynghlwm wrth hyfforddi mewn grŵp.

Coesau, Pen-ôl a Bol

Sesiwn ymarfer y corff cyfan yw’r dosbarth hwn sydd â’r nod o dynhau rhannau llac eich morddwydydd, eich pen-ôl a’ch stumog, sy’n wych i’r rhai sydd am golli pwysau neu hyd yn oed y rhai sydd ond am geisio gwella eu lefelau ffitrwydd.

Turn’d Up Fitness

Rhaglen wedi’i hysbrydoli gan gerddoriaeth R’n’B a Dancehall yw Turn’d Up Fitness. Mae’n defnyddio ymagwedd gyffrous a chysyniadau dyfeisgar trwy gymysgu dawnsio a ffitrwydd i greu sesiwn ymarfer unigryw, hwyliog ac egnïol. Mae’n fwy na dosbarth ffitrwydd erbyn hyn. Mae’n ymwneud â dysgu menywod bod corff â chig arno yn gwbl iawn a dysgu iddynt deimlo’n bwerus ac yn hyderus am eu cyrff.

Troelli

Mae’r dosbarth beicio dan do hwn yn addas i bob lefel ffitrwydd. Chi sy’n rheoli dwysedd eich reid, sy’n eich galluogi i ymarfer ar gyflymdra sy’n addas i’ch corff chi. Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar gyflyru gwytnwch erobig a hyfforddiant cyfnodau erobig, gydag eiliadau byr dwysedd uchel sy’n mynd â chi y tu hwnt i’ch trothwy anerobig.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd