May 01
CF11 Fitness - Spin

Troelli

Mae’r dosbarth beicio dan do hwn yn addas i bob lefel ffitrwydd. Chi sy’n rheoli dwysedd eich reid, sy’n eich galluogi i ymarfer ar gyflymdra sy’n addas i’ch corff chi. Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar gyflyru gwytnwch erobig a hyfforddiant cyfnodau erobig, gydag eiliadau byr dwysedd uchel sy’n mynd â chi y tu hwnt i’ch trothwy anerobig.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd