May 01
CF11 Fitness - Spintone

Troelli a thynhau

Troelli a thynhau – nod ein dosbarth troelli a thynhau yw cyflwyno’r gorau o’r ddau fath o ymarfer corff i chi, gyda phwysau troelli a hyfforddiant craidd. Bydd hanner cyntaf y dosbarth yn reid wytnwch gyda’r pwyslais ar ddriliau, dringo a sbrintiau, wedyn yn newid i ymarferion oddi ar y beic i dynhau cyhyrau’r corff cyfan.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd