May 01
CF11 Fitness - Kettlebells

Pwysau tegell

Un o’r dulliau mwyaf effeithiol posibl o gynyddu cryfder a llosgi braster yw pwysau tegell. Pan gânt eu defnyddio’n gywir, gall hyfforddi gyda phwysau tegell drawsnewid eich bywyd mewn ffordd ddwys a swyddogaethol a fydd yn codi chwys arnoch ac yn gwneud i chi ofyn am ragor!

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd