May 01
CF11 Fitness - Legs, Bums and Tums

Coesau, Pen-ôl a Bol

Sesiwn ymarfer y corff cyfan yw’r dosbarth hwn sydd â’r nod o dynhau rhannau llac eich morddwydydd, eich pen-ôl a’ch stumog, sy’n wych i’r rhai sydd am golli pwysau neu hyd yn oed y rhai sydd ond am geisio gwella eu lefelau ffitrwydd.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd