Contact us

We hope all our customers and their families are staying safe and well and we look forward to seeing you in the Centre again soon.  Channel View Centre remains closed in line with Government instructions but we are working hard to find solutions to ensure a safe and enjoyable

Rydym yn gobeithio bod ein holl gwsmeriaid a'u teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn iach ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y ganolfan eto yn fuan.  Mae'r Ganolfan Channel View yn dal ar gau yn unol â chyfarwyddiadau'r Llywodraeth, ond rydym yn gweithio'n galed i ddod o hyd i

CF11 Fitness

c/o Channel View Leisure Centre
Jim Driscoll Way
Grangetown
Cardiff
CF11 7HB

Tel: 029 2037 8161

© CF11 Fitness - Website designed by Cardiff Council Web Team

Cookie policyPrivacy policy